Din Søknad

Generell informasjon

Fornavn

Etternavn

Telefonnummer

E-post

Bostedsadresse

Etasje/bokstaver osv

Postnummer

By

Kjønn

Mann Kvinne

Fødselsdag

Gjennomsnitt fra videregående

Hvordan fant du oss?

Utdannelsesområde


Profilbilde
Beskrivelse av deg selv

Beskriv deg selv og dine interesser, samt hva som motiverer deg for å søke på stillingen som Mentor. Få også med hvilke fag du kan tenke deg å undervise i, og på hvilket nivå. NB! Kan du undervise i matematikk? Sørg for å få med dette, samt opp til hvilket nivå.

Du gir herved samtykke til at opplysninger du har gitt om deg selv kan registreres av MentorNorge, da registreringen er nødvendig for vurdering av søknaden på jobb som mentor hos MentorNorge. Du er kjent med at samtykket til enhver tid kan trekkes, hvorpå MentorNorge forplikter seg til å slette dine opplysninger.